Prinášame Vám prehľad a fotogalériu aktivít združenia pred pandémiou COVID-19. Počas tejto pandémie boli všetky aktivity pozastavené a organizované iba na základe povolení úradov a za podmienok dodržiavania všetkých nariadení.

Zoznam aktivít:

  • Revitalizácie mestskej časti
  • Športové turnaje
  • Kultúrne akcie