Prihláška do združenia a stanovy združenia

Vážený záujemca o členstvo,

ďakujeme, že si sa rozhodol vstúpiť do nášho občianskeho združenia. Pred vyplnením tejto prihlášky si prosím prečítaj naše stanovy. V prípade nejakých otázok sa neváhaj obrátiť na náš štatutárny orgán.

Stanovy a dodatky: