dedina

Dedina sa bavila, ako jedna veľká rodina

Otvorenie leta na Várade sa konalo dňa 1. júla 2023 na rybníku Mederčina v kultúrno – športovom duchu. Mestské kultúrne stredisko Šurany, OZ Hrádocká Venuša, Rybník Mederčina a miestne organizácie v Nitrianskom Hrádku pripravili 4. ročník podujatia Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina.
 
Podujatie otvoril riaditeľ MsKS Šurany RNDr. Miroslav Eliáš, ktorý privítal všetkých prítomných a poďakoval sponzorom. Programom sprevádzala zamestnankyňa Kultúrneho zariadenia Nitriansky Hrádok Ing. Soňa Mešková. 
 
Miestne organizácie v Nitrianskom Hrádku – Denné centrum seniorov, Dobrovoľný hasičský zbor, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, MS Slovenského červeného kríža a Poľovnícke združenie Zámoček si pre deti a rodiny pripravili rôzne športové a zábavné aktivity, za ktoré zbierali body a v stánku hlavného organizátora – MsKS si vyzdvihli svoje odmeny – sladkosti, maľovanky, školské potreby, balóniky a ďalšie od sponzorov. Súčasťou podujatia boli veterány, poľnohospodárske stroje, ukážky hasičského auta DHZ, ukážky techniky mestskej polície, ukážky prvej pomoci od mládežníkov SČK v Nových Zámkoch. 
 
V stánku Mestského kultúrneho strediska Šurany okrem sladkých odmien ponúkali grilované párky v rohlíku, detičky chytali rybičky na magnet a pracovníčky maľovali detičky na tvár. Rybník Mederčina pripravila pre detičky k občerstveniu hranolky. V stánku Denného centra seniorov si prítomní pochutnali na domácich koláčoch od šikovných senioriek z Nitrianskeho Hrádku. Dobrovoľní hasiči si pre detičky pripravili penovú párty.
 
Súčasťou podujatia bol kultúrny program, v ktorom účinkovali deti z materskej školy spolu s pani učiteľkou Erikou, DFS Šurianček pod vedením Miroslavy Kozárovej, mužská spevácka skupina Váraďani, Veselé trio – Maja Šamajová, FSS Úľančanka, Ondrochovská partička. Zábava pokračovala do neskorej noci vďaka DJ Jožovi.
 
5 družstiev – Hasiči, Záhradkári, Červený kríž, Poľovníci a Ondrejova osemnástka súťažili o najlepší guláš, hodnotili účastníci podujatia. Rád zlatej varešky – najlepší guláš získali poľovníci z Poľovníckeho združenia Zámoček. Každé družstvo si od organizátora odnieslo menšie odmeny.
 
„Naše obrovské poďakovanie patrí Mestskému kultúrnemu stredisku Šurany a miestnym organizáciám za super organizáciu a spoluprácu. Za pomoc v našom stánku ďakujeme všetkým členom OZ, MS SČK Nitriansky Hrádok, Mládeži SČK Nové Zámky, p. Emílii Federičovej z UNESCO klubu Šurany. V neposlednom rade ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili podujatie.“

Fotografie čoskoro nájdete na stránke mesta Šurany a sociálnych sieťach.