Deň rodiny v škôlke

Dňa 23. mája 2023 sa v priestoroch materskej školy v Nitrianskom Hrádku konalo milé popoludňajšie podujatie venované rodine – Deň rodiny a párková párty. Naše združenie v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šurany – Kultúrnym zariadením Nitriansky Hrádok prispeli do tohto podujatia ozvučením, sladkými odmenami a maľovaním na tvár. Podujatie hovoreným slovom sprevádzala p. učiteľka Erika. 

Bol pripravený bohatý program od nášho združenia – prekážkové behy, beh s vajíčkom, skákanie vo vreci a hádzanie na cieľ. Program si pripravil aj Dobrovoľný hasičský zbor Nitriansky Hrádok – ukážka zásahu a menšie aktivity pre najmenších. Okrem aktivít boli pripravené rôzne tance, občerstvenie a hudba. Najkrajšou aktivitou bolo kreslenie rodiny na betónové panely v priestoroch škôlky.

Moje poďakovanie patrí pani učiteľkám Erike a Zuzke, šikovnej p. upratovačke Renátke; pracovníčkam z MsKS Šurany – Vierke, Táničke a Soničke; mojej pomocníčke – členke združenia Krístínke; dobrovoľným hasičom, Obci Bánov za zapožičanie setov na sedenie a všetkým sponzorom. Samozrejme najväčšie poďakovanie patrí rodičom, starým rodičom a súrodencom za príjemné popoludnie, ktoré strávili v škôlke so svojimi drobcami.