hradockavenusa_logo

Hodnotenie roka 2023

Vážení priatelia a podporovatelia, 

máme tu posledný deň roka 2023 – Silvester. Radi by sme týmto príspevkom zhodnotili tento rok a priniesli zopár plánov na nasledujúci rok. 

 

Podujatia, ktoré sme organizovali, spoluorganizovali alebo boli ich súčasťou: 

 • 1.apríl 2023 – Šachový turnaj o Venušin putovný pohár pod záštitou primátora mesta Šurany
 • 1.apríl 2023 – Pietna spomienka pri príležitosti 78. výročia oslobodenia obce Nitriansky Hrádok
 • 23.máj 2023 – Deň rodiny v škôlke – spoluorganizovanie (aktivity, ozvučenie)
 • 10. júna 2023 – Detský šachový turnaj – spoluorganizovanie
 • 1.júla 2023 – Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina – spoluorganizovanie
 • 12.augusta 2023 – Mederčina CUP – volejbalový turnaj
 • 1.septembra 2023 – Šurianska desiatka – spoluúčasť (podávanie vody bežcom na Nitrianskom Hrádku)
 • 13.septembra 2023 – Klubový seniorská olympiáda – ozvučenie podujatia

 

Aktivity počas roka:

 • vitamínová bomba pre škôlkarov v Nitrianskom Hrádku – venované ovocie vďaka spoločnosti BILLA
 • Skrášlime si obec – brigády na skrášlenie okolia m.č. Nitriansky Hrádok
 • výsadba stromov v m.č. Nitriansky Hrádok
 • vitamíny pre škôlkarov a školákov – venované vitamínové doplnky pre deti z MŠ Nitriansky Hrádok a ZŠ Bernolákova
 • Mikulášske balíčky pre MŠ Nitriansky Hrádok

 

Vypracované projekty:

 • Váradské leto – Nadácia SPP – neschválený
 • Bylinková záhradka a revitalizácia priestorov – Gesto pre mesto – neschválený
 • Obnova našich dejín – Tesco – schválený – realizácia do 02/2024
 • Športovo-zábavný deň detí – Tesco – neschválený
 • Tradíciami spájame generácie – Nápad pre 3 generácie – neschválený
 • Pomáhame seniorom v modernej dobe – Zrelí na dobu digitálnu – v hodnotení
 • Za kultúru a šport pre občanov – Mesto Šurany

 

V budúcom roku 2024 plánujeme dokončiť projekt Obnova našich dejín – informačné tabule na Zámečku, ktorý sme tento rok nestihli zrealizovať z dôvodu zdĺhavého vybavovania povolení. Tešiť sa môžete na tradičné podujatia – športové a kultúrne, pripravujeme aj nové podujatia a projekty pre celé rodiny. 

 

Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhali, všetkým sponzorom, spoluorganizátorom a organizáciám v meste Šurany a v m.č. Nitriansky Hrádok. Do budúceho roka už len…..Nech Vás v novom roku stretnú na každom kroku iba príjemné veci aké si prajeme všetci. Nech Vás v novom roku stretnú na každom kroku úspech, zdravie, šťastie. PF 2024