Poďakovanie za podporu v hlasovaní

Mílí podporovatelia,

dnes je posledný deň hlasovania za náš projekt v obchodoch TESCO Šurany a Komjatice. Do grantovej výzvy „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sme sa zapojili s projektom OBNOVA NAŠICH DEJÍN.

Našim cieľom je obnova tabúľ s rozšírením a revitalizáciou okolia – výsadba významných stromov a osadenie lavičky pre návštevníkov. Obnovením náučných tabúľ budú opäť archeologické nálezisko navštevovať žiaci základných, stredných, vysokých škôl; turisti z rôznych kútov Slovenska i zahraničia.

Do začiatku tohto týždňa sme mali 15 946 hlasov, o viac ako 3 000 hlasov ako druhý umiestnený projekt. 

Konečné výsledky sa dozvieme v mesiaci september 2023. Počas jesenných mesiacov (september-október) budeme aktívne pracovať na zveľadení archeologického náleziska, kde by sme chceli vyzvať aj VÁS – občanov o pomoc pri zveľaďovaní. Podrobné informácie o brigádach budeme priebežne zverejňovať. 

ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS, PODPORU A POMOC!

Hlasovanie v šurianskom TESCU; DM