Skrášlime si obec I.

Náš tohtoročný projekt, v rámci ktorého budeme upravovať a revitalizovať mestskú časť Nitriansky Hrádok. Dnes (22.apríla 2023) pri príležitosti Dňa Zeme sme začali s prvou brigádou pri Váradskom chodníku. Začali sme kosením, zbieraním haluzí, hrabaním a zberom odpadkov. Počas brigády nás prišiel pozrieť pán primator Marcel Filaga.

Pokračovať budeme budúci týždeň výsadbou stromov a 1. mája 2023 zberom odpadkov a revitalizáciou okolia Váradského chodníka.

Chcel by som sa poďakovať členom Unesco Klub Šurany za pomoc na brigáde, Mestskému podniku služieb Šurany za vrecia a zabezpečenie odvozu haluzí, Mestu Šurany – primátorovi Mgr. Marcelovi Filagovi za pitný režim a lekárni BENU Šurany za rukavice.

ĎAKUJEME!