Členovia Občianskeho združenia Hrádocká Venuša aktívne od augusta 2022 upravovali areál bývalej materskej a základnej školy v centre mestskej časti Nitriansky Hrádok. 

Dlhé mesiace brigád priniesli vzhľad dnešného areálu. Odstránili sa všetky náletové dreviny, pravidelne sa začalo kosiť, odstránila sa burina z chodníkov, vypílili sa nevhodne rastúce a ohrozujúce stromy. Obrovské poďakovanie patrí členom združenia, ktorí sa zapájali do brigád, Mestu Šurany, Mestskému podniku služieb Šurany, p. Milanovi Holubcovi, p. Emílii Federičovej z OZ Unesco klub Šurany.

V úprave areálu však nekončíme a budeme pokračovať i naďalej a budeme aktívne rokovať s Mestom Šurany a verím, že nájdeme spoločnú myšlienku na využitie priestorov v centre mestskej časti.