Baví sa Várad

Úspešné športovo-zábavné otvorenie leta

Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina je názov už tradičného športovo-zábavného otvorenia leta na Nitrianskom Hrádku. Hlavným organizátorom je Mestské kultúrne stredisko Šurany v spolupráci s Mestom Šurany, OZ Hrádocká Venuša, Rybníkom Mederčina a miestnymi organizáciami – Dobrovoľným hasičským zborom Nitriansky Hrádok, Denným centrom seniorov Nitriansky Hrádok, Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov Nitriansky Hrádok, Poľovným združením Zámoček, Združením športových rybárov Nitriansky Hrádok a Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža Nitriansky Hrádok. 

Deň plný športu a zábavy

Tohtoročné otvorenie leta sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nadácie SPP a darmi od sponzorov a partnerov. Pitný režim do stánkov organizácií zabezpečil Budiš. Organizácie si pre deti i dospelých pripravili rôzne športové a zábavné disciplíny, gazdiné napiekli domáce dobroty a majstri navarili chutné guláše z rôznych druhov mäsa. Medzi účastníkov podujatia zavítali členovia Labkovej patroly – Skye a Chase, deti si mohli zaskákať na nafukovacom skákacom hrade, či vyskúšať si poskytovať prvú pomoc v stánku Červeného kríža spolu so žiačkami šurianskeho gymnázia. V stánku Mestského kultúrneho strediska Šurany ich čakalo maľovanie na tvár, fajnové hot-dogy a rôzne odmeny za absolvovanie všetkých disciplín na podujatí. 

Miestna poľnohospodárska firma AGROHRÁDOK si pre návštevníkov pripravila na ukážku svoje poľnohospodárske stroje, rodina Mešková priniesla ukázať veterány – Volgu a „Gázik“, na ktorom sa deti mali možnosť povoziť po Nitrianskom Hrádku. Najväčšiu radosť pre deti i dospelých urobili dobrovoľní hasiči, ktorí pripravili penovú párty na ovlaženie v tento horúci letný deň. Súčasťou podujatia bol miestny Kynologický klub Šurany a členovia Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí pre všetkých pripravili ukážky a výklad ako vycvičiť svojho štvornohého kamaráta a ukážky policajnej techniky. V predajnom stánku si deti i dospelí mohli zakúpiť popcorn, cukrovú vatu a waffle na paličke. 

Kultúrny program pre všetky kategórie

V kultúrnom programe vystúpili domáci Váraďani – mužská spevácka skupina; ženská spevácka skupina Šurianka a Spevácky súbor Rastislavická konopa. Úvodné slovo programu mal riaditeľ MsKS Šurany Miroslav Eliáš a kultúrna referentka Kultúrneho zariadenia Nitriansky Hrádok Soňa Mešková. Úvodné vystúpenie patrilo deťom a pani učiteľke Erike z Materskej školy Mostná – elokované pracovisko Nitriansky Hrádok s ich krásnym vystúpením, do ktorého zapojili rodičov i účastníkov. Záverom podujatia bola letná open-air zábava s domácim DJ Pa3k-om, ktorý hral do neskorej polnoci pre všetky vekové kategórie.

„Máme za sebou ďalší ročník skvelej akcie Baví sa Várad dedina, ako jedna veľká rodina. Chcem sa v svojom mene poďakovať všetkým zamestnancom Mestského kultúrneho strediska Šurany – Soničke, Vierke, Ive, Erike, Zuzke, Božke, Libuške a Mirovi; členom OZ Hrádocká Venuša a MŠ SČK Nitriansky Hrádok; dievčatám zo Šurianskeho gymnázia; všetkým spoluorganizátorom a sponzorom akcie a mojej rodine, ktorá bola veľmi nápomocná pri evente a podpore pri organizovaní. Na záver by som sa rád poďakoval svojim pomocníkom Davidkovi, Maťkovi a Jurkovi za pomoc pri rozoberaní eventu a techniky. Najväčšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa dnešnej akcie zúčastnili a užili si tak otvorenie leta a zabavili sa so svojou rodinou a známymi. Tešíme sa na Vás opäť budúci rok!“ povedal Branislav Jakab, predseda združenia.

ĎAKUJEME SPONZOROM A PARTNEROM PODUJATIA