Úspešný prvý sezónny zber textílií

Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu. (Talmud)

Počas troch februárových víkendov sme v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Nitrianskom Hrádku zorganizovali prvý sezónny zber textilu. Do zberu bolo možné priniesť oblečenie – dámske, pánske a detské; bytový textil; knižky; DVD; CD; PC hry; VHS kazety; hračky. 

 

Štatistika zberu:

  1. víkend – 56 vriec
  2. víkend – 137 vriec
  3. víkend – 188 vriec, 4 veľké krabice (hračky, DVD, CD,…)

 

SPOLU: 381 vriec, 4 veľké krabice

 

„Dovoľte mi v prvom rade poďakovať Mestu Šurany a Materskej škole Mostnej, ktorí nám poskytli priestory na prízemí budovy MŠ na Nitrianskom Hrádku. Ďalej by som sa rád poďakoval všetkým dobrovoľníkom z OZ Hrádocká Venuša, MS SČK Nitriansky Hrádok a OZ UNESCO Klub Šurany za pomoc pri organizovaní, triedení a nakladaní textilu. Poďakovanie patrí taktiež organizácii Charita Slovensko Slovensku za odvoz textílií a následnú pomoc sociálne slabším rodinám. Najväčšie poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste sa do sezónneho zberu textílií zapojili a pomohli tak sociálne slabším rodinám. ĎAKUJEME!“ Branislav Jakab, predseda OZ Hrádocká Venuša.

Fotogaléria