Váradské leto

Milí podporovatelia, 

dnes (19.04.2023) sme odoslali do Nadácie SPP ďalší z našich projektov, ktorého názov je Váradské leto. S našim projektom sa budeme uchádzať o dotáciu vo výške 3 000€.

Ide o súbor viacerých podujatí, ktoré by sme radi realizovali počas leta 2023 v Nitrianskom Hrádku, či už športové alebo kultúrne. Niektoré z podujatí budú tradičné, ako napríklad volejbal, či futbal. 

ČO JE CIEĽOM NÁŠHO PROJEKTU?
Projekt „Váradské leto“ je súbor niekoľkých športových a kultúrnych podujatí, ktoré plánujeme organizovať v lete v mestskej časti Nitriansky Hrádok. Podujatia budú pre všetky vekové kategórie, od tých najmenších – detičiek až po seniorov. Našim hlavným cieľom je spojiť všetky generácie a stretnúť sa na jednom veľkom spoločnom kultúrnom podujatí – Závere leta 2023. Najväčšou prekážkou v realizácii projektu môže byť nepriaznivé počasie, ktoré nedokážeme ovplyvniť. Budeme však pripravení na všetko a zabezpečíme náhradné termíny, prípadne náhradný – krytý priestor na realizáciu.

Bližšie informácie o podujatiach v rámci tohto projektu vás budeme informovať koncom mája, kedy budeme vedieť výsledky grantovej výzvy a podľa schválených finančných prostriedkov upravíme priebeh celého projektu a jednotlivých podujatí.