Vitamíny pre školákov

Dňa 25. apríla 2023 sme darovali deťom 1. stupňa Základnej školy na Bernolákovej ulici v Šuranoch a Materskej školy Mostná Šurany – elokované pracovisko Nitriansky Hrádok vitamínové želé doplnky – Rakytníček od spoločnosti TEREZIA

Vitamínové doplnky sme odovzdali pani zástupkyni riaditeľky základnej školy Mgr. Erike Zajíčkovej a pani učiteľkám MŠ – Erike a Zuzke. 

Chceli by sme sa nášmu partneri poďakovať za spoluprácu a sponzorské venovanie vitamínových doplnkov Rakytníček.