Výsadba stromov

Dňa 26. apríla 2023 členovia nášho združenia uskutočnili výsadbu stromov pri futbalovom ihrisku v Nitrianskom Hrádku. Spolu bolo vysadených 10 stromov – jaseňov. Za spoluprácu pri výsadbe ďakujeme Mestskému podniku služieb v Šuranoch a Mestu Šurany.