Za čistejší Várad

Vážení spoluobčania!

Dňa 23. marca 2024 organizujeme v rámci celoslovenskej iniciatívy Upracme Slovensko brigádu, v rámci ktorej sa bude skrášľovať mestská časť Nitriansky Hrádok – zber odpadkov a úpravy okolia vstupu do mestskej časti.

Upratovať sa bude vstup do mestskej časti od Šurian, okolie futbalového ihriska, hrádze, váradského chodníka. Zabezpečené budú rukavice a vrecia na odpadky. Z vašej strany je potrebné si zabezpečiť pomôcky na zber a pitný režim.

Stretnutie je o 8:30 hod. pri futbalovom ihrisku Nitriansky Hrádok. Vítaný je každý, kto má záujem pomôcť chrániť životné prostredie a našu prírodu.

SPOLOČNE ZA ČISTEJŠÍ VÁRAD!

Partneri:

Mapa upratovania - vyznačené oranžovou farbou

Oficiálny plagát

Jedna odpoveď