Skrášlime si obec

Milí podporovatelia, 

dovoľte nám, aby sme Vám predstavili náš nový projekt – Skrášlime si obec. V rámci tohto projektu budeme počas roka 2023 revitalizovať rôzne časti mestskej časti Nitriansky Hrádok. 

Čo si pod pojmom revitalizovať predstavujeme?
– úprava verejnej zelene
– výsadba novej zelene
– zber odpadkov
– vytváranie nových spoločenských miest (parkov)

Plán aktivít:
22.04.2023 – úvodné spustenie projektu – prvá brigáda – zber konárov pri Váradskom chodníku
24.-30.04.2023 – výsadba stromov pri Váradskom chodníku a ihrisku
01.05.2023 – úprava areálu bývalej škôlky 

Príspevku k projektu: